Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ObraczkaSlubna.pl

  

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez firmę BiŻUTERiA z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 26; 97-400 Bełchatów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej; 
NIP: 769-100-34-98; Regon: 590346709; konto: m-Bank  25 1140 2004 0000 3102 7458 2129,  prowadzącą sprzedaż biżuterii złotej i srebrnej za pośrednictwem Internetu poprzez witrynę znajdującą się pod adresem:
 www.obraczka-slubna.pl

2. Sprzedaż odbywa się pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranejna odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym Sklepem z Obrączkami ObraczkaSlubna.pl 

3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto e-mail oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Wszelkich informacji na temat działania serwisu oraz produktów oferowanych i spraw związanych z zakupem udzielamy pod numerem telefonu 785001037  lub 446327343 : od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 – 1800, sobota od 1000 - 1400 lub pod adresem
e-mail: 
sklep@obraczka-slubna.pl       

5. Każdy Użytkownik i Klient zobowiązany jest do akceptacji i przestrzegania Regulaminu.

6. Użytkownik rejestrujący się www.obraczka-slubna.pl zgadza się na otrzymywanie oferty handlowej Sklepu z Obrączkami www.obraczka-slubna.pl na jego adres e-mail.

7. Operator Sklepu z Obrączkami www.obraczka-slubna.pl ma prawo do dokonywania przerw w świadczeniu usług w ramach Sklepu w celu naprawy, rozbudowy, konserwacji zasobów sprzętowych lub systemu interaktywnego sklepu.

8. Zakupiona u nas biżuteria posiada cechy Państwowego Urzędu Probierczego, co jest potwierdzeniem próby kruszcu z jakiego została wykonana. Według Polskiego Prawa tego typu oznaczenia nie są wymagane na wyrobach złotych poniżej 1 grama masy oraz na wyrobach srebrnych poniżej 5 gram masy.

9. Na zakupione u nas produkty wystawiamy paragony lub fakturę VAT w zależności od życzenia Klienta. Faktury mogą zostać wystawione na życzenie klienta nie póżniej niż 7 dni od chwili zakupu.

10. Operator Sklepu z Obrączkami www.obraczka-slubna.pl zastrzega sobie prawo do modyfikacji, usuwania ofert oraz do zmiany cen, treści opisu produktów oferowanych oraz do dokonywania wszelkich zmian w akcjach promocyjnych bez podania przyczyny.

11. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny.

12. Otrzymanie przez klienta potwierdzenia złożenia zamówienia nie jest równoznaczne z jego realizacją.

13. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

14. Wysokość cen podanych na stronie internetowej Sklepu z Obrączkami www.obraczka-slubna.pl może być przedmiotem negocjacji.

15. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach Sklepu z Obrączkami www.obraczka-slubna.pl 


ZAMÓWIENIA

16. Zamawiający dokonuje zamówień poprzez stronę internetową www.obraczka-slubna.pl po zarejestrowaniu się na stronie internetowej Sklepu lub po wypełnieniu formularza zamówienia oraz zaakceptowaniu regulaminu Sklepu. 

17. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Sklep jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia.

18. Użytkownik może dokonać zakupu towarów w Sklepie z Obrączkami www.obraczka-slubna.pl przez sieć Internet przez logowanie i bez logowania.

19. Warunkiem przyjęcia zamówienia przez Sklep jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia umożliwiającego skuteczne dokonanie transakcji.

20. Sklep z Obrączkami www.obraczka-slubna.pl na życzenie klienta może dokonać zmiany adresu odbiorcy pod warunkiem, że przesyłka nie została jeszcze nadana.

21. W przypadku zakupu towaru wykonanego na indywidualne zamówienie, koniczne jest zarejestrowanie się na stronie internetowej sklepu.

22. Poprzez indywidualne zamówienie należy rozumieć zamówienie obejmujące towar o właściwościach określonych przez Zamawiającego, w szczególności biżuterię ślubną tj. pierścionki zaręczynowe oraz obrączki ślubne.

23. Warunkiem przystąpienia przez Sklep do realizacji zamówienia jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony towar wraz z kosztami przesyłki towaru, chyba, że Zamawiający wybrał formę płatności „za pobraniem”.

24. Brak dokonania płatności w ciągu 3 dni od dnia złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.


WYSYŁKA TOWARU I PŁATNOŚCI

25. Towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty – Polskiej lub firmy kurierskiej UPS wedle wyboru zamawiającego. Możliwy jest również odbiór osobisty towaru w sklepie stacjonarnym w Bełchatowie ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 26. O dokonaniu odbioru osobistego klient informuje Sklep z Obrączkami www.obraczka-slubna.pl przed wysyłką zamówienia.

26. Zapłata za towar możliwa jest w następujący sposób:
- przelewem na konto m-Bank nr. 25 1140 2004 0000 3102 7458 2129 ,
- przelewem za pośrednictwem PayU.pl 
- za pobraniem przez listonosza Poczty Polskiej,
- gotówką przy odbiorze osobistym towaru.

27. Termin realizacji zamówienia podany jest przy każdym towarze. Termin realizacji zamówienia biżuterii ślubnej tj. pierścionków zaręczynowych i obrączek ślubnych wykonanych na indywidualne zamówienie wynosi do 28 dni.

28. Termin realizacji innego zamówienia indywidualnego jest uzgadniany z Zamawiającym.

29. Zamówione produkty wysyłane są następnego dnia roboczego od dnia potwierdzenia zamówienia („płatność przy odbiorze”) bądź otrzymania potwierdzenia dokonania płatności (system płatniczy PayU) lub potwierdzenia przelewu („płatność przelewem”).

30. Wysłanie przesyłki przy jednorazowym zakupie powyżej 500 złotych jest bezpłatne,  dotyczy to wyłącznie zamówień w których klient kwotę za zamówiony towar wpłaca na konto Sklepu z Obrączkami ObraczkaSlubna.pl 

31. Koszt i termin dostawy zależą od wybranej formy doręczenia przesyłki i sposobie płatności:

Płatność przy odbiorze:
- przesyłka kurierska – 25(2-4 dni)
- Poczta Polska, przesyłka listowa z zadeklarowana wartością – 20 z VAT (5- 7 dni)
- odbiór osobisty w naszym sklepie stacjonarnym w Bełchatowie 
- 0zł 

Przedpłata na konto
- przesyłka kurierska – 20 (2-4 dni)
- Poczta Polska, przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością – 10z VAT (5-7 dni)
- odbiór osobisty w naszych sklepie stacjonarnym w Bełchatowie ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 26 0. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu pod numerami telefonów 785001037 lub 446327343 w godzinach 1000 – 1800 od Pn. -Pt., bądź poprzez e-mail wysłany na adres: sklep@obraczka-slubna.pl

32. Każda przesyłka jest ubezpieczona.

 
GWARANCJA

33. Wszystkie towary dostępne w sklepie są objęte 24 miesięczną gwarancją. 

34. Utrata gwarancji następuje na skutek prób stwierdzonych przez Sklep z Obrączkami www.obraczka-slubna.pl w momencie odbioru przesyłki, ingerencji osób trzecich we właściwości zakupionych towarów.

 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

35. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim w terminie 30 dni od zawarcia umowy. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie. Zwracany towar nie może być naruszony lub uszkodzony, musi być w oryginalnym opakowaniu i z oryginalną metką. Do zwracanego towaru należy dołączyć potwierdzenie zakupu tj. paragon lub fakturę VAT.

36. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. W związku z tym możliwość zwrotu towaru nie dotyczy towarów wykonanych na indywidualne zamówienie oraz towarów które zostały zmienione zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego (Na indywidualne życzenie Konsumenta dokonano: grawerunek, korektę rozmiaru, zmianę kamieni, nietypowe zestawienie materiałów i kolorów).

37. W przypadku zamówień pierścionków zaręczynowych oraz obrączek ślubnych istnieje możliwość  bezpłatnego dopasowania ich rozmiaru po uprzednim uzgodnieniu ze Sklepem.

38. W razie zwrotu towaru, koszty przesyłki towaru ponosi sprzedający. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego. Zwrot kwoty uiszczonej przez klienta nastąpi w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru na numer rachunku bankowego podany przez Zamawiającego drogą e-mailową na adres: sklep@obraczka-slubna.pl


REKLAMACJE

39. Reklamacje związane z niezgodnością towaru z umową powinny być przesyłane w formie pisemnej na załączonym formularzu reklamacyjnym (do pobrania) na adres BiŻUTERiA; 97-400 Bełchatów, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 26

40. Reklamacje dotyczące różnicy w  barwach i odcieniach towarów, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Zamawiającego, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

41. Oferowane produkty mogą być unikatowe i mogą występować różnice wagowe.

42. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie po przedstawieniu podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki protokołu szkodowego.

43. Wszelkie reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma, chyba, że termin rozpatrzenia reklamacji z uwagi na stopień skomplikowania sprawy zostanie przedłużony, oczym Sklep z Obrączkami www.obraczka-slubna.pl powiadamia klienta telefonicznie lub mail-owo.

44. Nie reklamujemy biżuterii uszkodzonej mechanicznie i odbarwionej, której stan wynika z niewłaściwego użytkowania przez Kupującego. Reklamacje obejmują jedynie wady ukryte.

45. Zwrot ewentualnych kosztów przesyłki za uzasadnione reklamacje odbywa się w ciągu siedmiu dni od potwierdzenia zasadności reklamacji, tylko i wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

46. Klient może również dokonać zwrotu towaru w sklepie stacjonarnym w Bełchatowie ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 26


RĘKOJMIA

47. Sklep z Obrączkami ObraczkaSlubna.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 ust.1 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 ust. 1-556 ust. 3 Kodeksu Cywilnego w przypadku umowy z Klientem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. 

48. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy i wymienić na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta albo odstąpić od umowy.

49. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

50. Zamawiający poprzez zamówienie towaru za pomocą formularza zamówienia oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Sklepu z Obrączkami www.obraczka-slubna.pl

51. Każda osoba wypełniająca formularz zamówienia oraz zatwierdzająca regulamin Sklepu podczas korzystania z zakupów,  dodatkowo może wyrazić zgodę na otrzymywanie e-maili ofertowych Sklepu. Zostanie poproszona o podanie swoich danych osobowych, a w szczególności:

  • Podczas rejestracji w Sklepie (dane kontaktowe i wysyłkowe, e-mail., telefon)
  • Przez formularz kontaktowy (e-mail)
  • Przy składaniu zamówienia (dane kontaktowe i wysyłkowe, e-mail, telefon)
  • Przy składaniu reklamacji ( dane kontaktowe i wysyłkowe, e-mail, telefon)
  • Przy wyrażeniu chęci otrzymania newslettera od Sprzedawcy (e-mail)

Użytkownik w każdym momencie może zwrócić się do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych o usunięcie podanych wcześniej danych z bazy Sprzedawcy znajdującej się na serwerze: obraczka-slubna.home.pl W celu usunięcia swoich danych prosimy o kontakt: info@obraczka-slubna.pl

53. Prowadząc sklep internetowy Sprzedawca dokłada szczególnych starań w celu ochrony praw Użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony informacji przekazanych Sprzedawcy i dotyczących Użytkowników. Informacje te (w tym dane osobowe Użytkowników) są odpowiednio zabezpieczone. Przetwarzając dane osobowe Użytkownik Sprzedawca zwraca szczególną uwagę na to, aby dane te były chronione przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

54. Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są tylko w celach wskazanych w Regulaminie Sklepu, czyli na potrzeby umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, czyli dokonania transakcji, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. 

55. Dane osobowe Nabywców, niezbędne do zrealizowania dostawy, są udostępniane podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów (firmy kurierskie, operatorzy pocztowi) na potrzeby dostarczenia towaru/usługi do Nabywcy.

56. Dane osobowe przechowujemy przez czas wykonywania umowy transakcyjnej zawartej z Klientem nie dłużej niż 30 dni.